Hur kropp och hjärna förändras

Vi är i ständig förändring och det du upplever idag skapar en förändring i dig. I den här delen ska vi gå igenom Du är inte den du tror du ärMedvetet och omedvetet