Samtalsstruktur

Att veta hur man lägger upp ett samtal som påminner om hur de gör som arbetar proffesionellt kan ge trygghet och stöd i processen och hjälpa till att avbryta för att komma framåt. Det vi vill är att få resultat och det får vi enbart genom att bryta de vanor som hen...