Roadmap från trauma till healing

I den här kursen kommer du att gå igenom fakta kring trauma men också få praktiska övningar för att få traumaenergin att röra på sig inuti kroppen. Jag har gjort den här kursen med förhoppningen att du ska hitta verktyg som du kan använda varje dag så du aldrig mer...

Vad är trauma och vad betyder somatisk

Trauma kommer inte alltid från en händelse Soma betyder kropp Somatisk betyder kroppslig En traumatisk somatisk upplevelse är  energi som fastnat i kroppen vid en händelse  Vid trauma upplever man någon sorts hot och rädsla uppkommer Vi behöver få energin...