Köpvillkor

Köp- och användarvillkor

Köpvillkor

Maria Linde Media© köpet enkelt, säkert och fritt från obehagliga överraskningar.

Nedan ser du våra fullständiga köpvillkor. 

Ångerrätt för konsumenter och utbildningar med ångerrätt angiven

14 dagars öppet köp (ångerrätt) från köpdatumet. Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta till info@marialinde.se eller via telefon: 0722841148 innan ångerrätten går ut. Vi återbetalar dina pengar inom 30 vecka från det datum då du utnyttjat din ångerrätt. Återbetalning sker till samma konto som pengarna ursprungligen kom från.

Om du inte meddelar oss innan ångerrätten löpt ut kommer vi inte att kunna genomföra någon återbetalning. 

Vi vill uppmärksamma dig om att ångerrätten endast gäller konsumenter, och inte personer som agerar å ett företags vägnar eller i kommersiellt syfte. Om du köper våra utbildningar/paket som handlar om verksamhetskoncept/marknadsföring, kommer vi att anse att du agerar i kommersiellt syfte.

Ångerrätt för företagskunder: Utbildningar, rådgivning och medlemstjänster

Våra medlemstjänster, utbildningar samt rådgivning som säljs till företagskunder har ingen ångerrätt såvida detta inte angetts av säljaren eller information om ångerrätt uppgetts under köpprocessen/på köpsidan. Eventuell ångerrätt kommer endast att gälla i enlighet med de villkor som framgått på köpsidan eller under köpprocessen. 

Ångerrätt gäller inte på systemkostnader

Kortbetalning

Vi accepterar Visa och MasterCard. Samtliga transaktioner skickas krypterat via SSL (Secure Sockets Layer) och är 100 % säkra. Kortköp är avgiftsfria.  

Delbetalning och avbetalning

Vi samarbetar med Dicopay som sköter all administrering av avbetalning/faktura eller annan typ av fördröjd betalning.

Försäljning till minderåriga

Om du ännu inte fyllt 18 år måste du ha målsmans godkännande innan du kan beställa någonting av oss.

Tekniska krav

För att ta del av Webbkurser och Digitala Tjänster på Utbildningsportalen krävs en dator, smarttelefon eller surfplatta med en standardbrowser, samt en fungerande bredbandsuppkoppling.  Ett registrerat zoomkonto.

Upphovsrätt

Upphovsrätten © tillfaller Maria Linde Media© och dess respektive partners. Alla rättigheter är förbehållna. Det är förbjudet att kopiera, distribuera, publicera eller ändra någon material som finns på Maria Linde Media©  hemsidor eller portaler.

Villkor för användning av portalens innehåll

Du köper tillgång till portalens innehåll under utbildningsperioden. Maria Linde Media©  produkter är upphovsrättsskyddade. Produkten är för personligt och icke-kommersiellt bruk.

Du får inte använda produkten eller materialet som är tillgängligt i produkten på sådant sätt att det kränker våra rättigheter, eller på annat vis som inte är godkänt av Maria Linde Media© . Du får inte lov att ändra, kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, lägga ut, överföra, översätta, sälja, skapa besläktade verk, utnyttja eller distribuera något av materialen från produkten på något sätt eller via något medium (däribland även e-post och andra elektroniska överföringsmetoder).

Kopiering, delning eller uppladdning av produktler på hemsidor anses utgöra stöld, och kommer att anmälas i den utsträckning lagen tillåter.

Maria Linde Media© erbjuder individuella utbildningsprogram. I samband med registreringen kommer du att få ett användarnamn och lösenord som du kan använda under utbildningens gång och i den privata medlemsportalen.

Om du vill gå utbildningen tillsammans med en kollega eller samarbetspartner måste ni båda köpa utbildningen individuellt. Om du vill att en assistent eller en hel grupp ska gå utbildningen måste medlemskap köpas för varje enskild deltagare.

Överlåtelse av avtalet

Du får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt avtalet utan @Soulwise Academys skriftliga godkännande. Detta innebär t.ex. att du inte kan sälja eller ge bort din kursplats till någon annan utan vårt godkännande.

Konfidentialitet

Maria Linde Media©  har strikt sekretess gällande all information rörande dess kunder. 

Vi respekterar din konfidentiella och hemliga information, idéer, planer och företagshemligheter. Genom att köpa denna produkt samtycker du till att visa övriga utbildningsdeltagare, representanter för Maria Linde Media©  samt anställda hos dess partners samma hänsyn. Därmed råder en ömsesidig tystnadsplikt.

Du får gärna diskutera dina personliga resultat från våra utbildningar och övningar. Däremot ska alla erfarenheter eller uttalanden från andra deltagare och Maria Linde Media© teamet hållas strikt konfidentiella.

Säkerhet och personuppgifter

Vi använder oss av SSL Maria Linde Media©  garanterar att vi aldrig lämnar ut dina personuppgifter eller din e-postadress till tredjepart, såvida det inte föreligger särskilda skäl för detta, såsom vid förfrågan från polis, åklagare eller dylikt.

Du har rätt att få tillgång till den information vi registrerat om dig, och om du anser att den är felaktig eller irrelevant, kan du begära rättelse eller radering från vårt kundregister. Du kan göra detta genom att kontakta vår kundtjänst.

Ansvarsfriskrivning

Maria Linde Media©  och våra partners friskriver oss från alla skadeståndskrav kopplade till våra hemsidor, ljudfiler, videor, nyhetsbrev, utbildningsportaler eller annat innehåll. Vi har gjort allt som står inom vår makt för att försäkra oss om att innehållet håller hög kvalitet.

När du köper utbildningen accepterar du och godtar att du är fullt ut ansvarig för din egen framgång och resultaten som ett resultat av ditt deltagande i utbildningen. Vi kan varken garantera inkomster eller resultat. Det är du, och endast du, som är ansvarig för dina handlingar, och dina resultat beror på individuella faktorer, såsom dina färdigheter, dina kunskaper, förmåga, engagemang, företagsamhet, nätverk och ekonomiska situation, för att nämna några.

Förseningar/ändringar och inställda utbildningar

Maria Linde Media ©  förbehåller sig rätten av ställa in eller skjuta upp utbildningen som ett resultat av faktorer som står utom Maria Linde Media©  kontroll. Om SoulWise Academy finner det nödvändigt kan ordningen på kursinnehållet ändras – dock tas aldrig något avsnitt bort. Om en utbildningsdag behöver avslutas tidigare kommer Maria Linde Media© se till att utbildningen kompenseras vid ett senare tillfälle. Om utbildningen ställs in på Maria Linde Media© initiativ kommer utbildningsavgiften att återbetalas. Om utbildningen skjuts upp av Maria Linde Media©  kommer utbildningsdeltagarna att erbjudas plats vid ett senare tillfälle.

Begränsning och ansvar

Genom att köpa denna produkt samtycker du till att använda företagets tjänster på eget bevåg samt till att programmet är en utbildningstjänst. Du håller företaget och dess anställda, dess partners och dess partners anställda ansvarslösa för alla eventuella skador som kan uppstå samt från eventuella krav som kan uppkomma kopplat till avtal mellan parterna. Du accepterar alla risker, både de som kan förutses och de som inte kan förutses.
Maria Linde Media© förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan stänga av de Digitala Tjänsterna för en kursdeltagare utan återbetalningsskyldighet om kursdeltagaren nyttjar de Digitala Tjänsterna på ett otillbörligt sätt, såsom till exempel att publicera eller skapa något som innebär förtal, förolämpning, trakasseri, mobbning eller som på något annat sätt är stötande eller klandervärt, eller i övrigt gör något som strider mot gällande lagstiftning och/eller föreskrifter.

Ingen offentlig nedsvärtning

I händelse av att det skulle uppstå en tvist mellan dig och företaget samtycker du till att den enda arenan för lösning av sådan tvist ska vara kommunikation mellan dig och företaget. Du samtycker till att du inte ska agera, eller kommunicera med tredjepart, offentlig eller privat, på ett sådant sätt att det kommer att leda till offentlig nedsvärtning av företaget. 

Avtalet

Detta avtal kan inte överföras av någon av parterna.

Uppsägning

Genom att köpa denna produkt samtycker du till att Maria Linde Media © , efter eget godkännande, kan avsluta detta avtal, och begränsa, avsluta eller säga upp kundens medverkan i programmet utan återbetalning av utbildningsavgiften om kunden orsakar störningar för företaget eller andra utbildningsdeltagare. Detta gäller även vid brott mot avtalsvillkoren.

Tvist

Om tvisten inte kan lösas genom förhandling mellan parterna kommer tvisten i förhållande till detta avtal att skickas vidare till medling eller rätten. 

Varsel

Varsel om eventuella tvister som lämnas från en av parterna till den andra kan kommuniceras antingen genom överlämning i person eller via post, rekommenderad eller centrerad med underskrift. Sådant varsel ska skickas till adresserna som framgår nedan.

Force majeur

Om Maria Linde Media ©  eller dess partners stöter på sådant förhinder att de inte kan leverera eller genomföra omleverans – eller om sådan leveransplikt leder till orimlig arbetsinsats som ett resultat av strejk eller övriga omständigheter som parterna inte kan råda över såsom brand, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller oförutsedda militära inkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror eller upplopp, brist på transportmedel, allmänt bristande varuförsörjning, begränsad tillgång på bränsle och el, samt vid brist på eller försening av leveranser från underleverantörer eller producenter till följd av ovan punkter, kan Maria Linde Media  inte hållas ansvarigt annat än i reklamationsärenden där Maria Linde Media ©  återbetalar köpesumman för varan som inte kunnat levereras.

Företaget har följande kontaktpersoner:

Maria Linde Media© 

Maria Linde

info@marialinde.se

Mobil: 0722841148 

Ångerblankett finns HÄR